Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thiết kế kiến trúc, quy hoạch đô thị – nông thôn

99
HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM
Viện Kiến trúc
————–
Số: 06 /VKT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2011

 

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG THIẾT KẾ KIẾN TRÚC, QUY HOẠCH ĐÔ THỊ-NÔNG THÔN

Kính gửi: Hội Kiến trúc sư tỉnh

C1 banner

Thực hiện chương trình hoạt động của Hội KTS Việt Nam năm 2011, nhằm đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực thiết kế kiến trúc, quy hoạch đối với các kiến trúc sư, kỹ sư hành nghề tư vấn, thiết kế trên địa bàn cả nước. Viện Kiến trúc được Hội KTS Việt Nam giao phối hợp với Hội KTS các tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thiết kế kiến trúc, quy hoạch đô thị nông thôn, cụ thể như sau:

1. Nội dung lớp bồi dưỡng:

– Chuyên đề 1: Sáng tác kiến trúc, những vấn đề và định hướng thiết kế kiến trúc hiện nay.
– Chuyên đề 2: Thiết kế quy hoạch xây dựng nông thôn mới và kiến trúc công trình vùng núi.
– Chuyên đề 3: Phong thuỷ trong kiến trúc và quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn
– Chuyên đề 4: Lập dự án đầu tư XDCT, quy hoạch XD nông thôn, kỹ năng quản lý và thực hiện nhiệm vụ chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.
– Chuyên đề 5: Hướng dẫn sử dụng phầm mềm đồ họa, ứng dụng phần mềm Autocad, 3D Max, Autodesk Revit trong thiết kế Kiến trúc, quy hoạch.

2. Tham gia lớp bồi dưỡng: Những KTS, kỹ sư đang hành nghề tư vấn thiết kế xây dựng, tham gia công tác quản lý QH, ĐTXD trên địa bàn các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu.

3. Hình thức bồi dưỡng

Bồi dưỡng tập trung theo lớp học với các chuyên đề do các GS, TS, KTS có nhiều kinh nghiệm chuyên môn, hành nghề thiết kế giới thiệu, kết hợp với toạ đàm, thảo luận theo chủ đề gắn với thực tiễn công tác của học viên.
Kết thúc lớp học, học viên tham gia đạt yêu cầu được cấp Chứng chỉ của Hội Kiến trúc sư Việt Nam.
Lớp bồi dưỡng do Hội KTSVN đài thọ một phần kinh phí, các đơn vị và học viên tự túc chi phí đi lại, ăn ở.

4. Địa điểm, thời gian: Trên địa bàn các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu từ tháng 5/2011.

Viện Kiến trúc xin thông báo và đề nghị các Qúy Hội KTS, Quý Viện, Quý Trung tâm, Tổ chức hành nghề tư vấn thiết kế Kiến trúc-Quy hoạch xây dựng đô thị nông thôn tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu có nhu cầu liên hệ theo địa chỉ:

Viện Kiến trúc – Hội Kiến trúc sư Việt Nam;

Email: [email protected];

ĐC: 23 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

ĐT: 04.38262179, FAX: 04.39364611;

DĐ: 0906026993 (KTS Nguyễn Kim Anh)

Xin trân trọng cám ơn.

Nơi nhận:
– Như trên
– Lưu: VKT 

VIỆN KIẾN TRÚC

 

 

 

 

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng