Cuộc thi Venice CityVision – Tầm nhìn phát triển cho Venice trong tương lai

149

CityVision Venice là cuộc thi dành cho các kiến trúc sư, kỹ sư, các nhà thiết kế đô thị, sinh viên và các cá nhân có ý tưởng sáng tạo nhằm mục đích đưa ra những đề xuất có tầm nhìn cho đô thị. Với mục đích chính là kích thích và hỗ trợ cho sự phát triển thành phố Venice hiện đại.

Thông qua các phương pháp và ý tưởng sáng tạo từ đó thành phố có sự kết nối về lịch sử – hiện tại -tương lai, về cả mặt không gian lẫn thời gian. Có thể nói đây là một cuộc thi nhằm mục đích thúc đẩy một sự tiến hóa quan trọng trong lịch sử kiến trúc.

Tiêu chí đánh giá gồm cách sử dụng các vật liệu mới, công nghệ về sinh thái, các phần mềm tham số và cách tổ chức lãnh thổ cho tầm nhìn của thành phố Venice trong tương lai. Những ý tưởng dự thi sẽ được đánh giá bởi một ban giám khảo quốc tế – Bjarke Ingels – người sáng lập của BIG. Tất cả cá KTS,  KS, SV quan tâm đều có thể dự thi.

Hạn chót đăng ký:
Ngày 27 tháng 5 2011

Thời hạn nạp bài :
Ngày 6 tháng 6 năm 2011

LINK:
http://www.cityvision-competition.com/venice/

Giải thưởng :

Giải nhất 2,000 €
Giải nhi € 1,000

Hướng dẫn nạp bài :

Chỉ có một giai đoạn cạnh tranh duy nhất trong cuộc thi. Người tham gia có thể là kiến trúc sư,  kỹ sư, nhà thiết kế, sinh viên, nhà quảng cáo trên toàn thế giới. Có thể nhóm hoặc cá nhân.

Lệ phí đăng ký:
– Trước ngày 04 Tháng 4 năm 2011 chi trả qua Paypal với một khoản phí 50 € (giai đoạn đầu thời hạn đăng ký)
– Trước ngày 27 tháng năm 2011 thanh toán qua Paypal với một khoản phí 70 € (giai đoạn cuối thời hạn đăng ký )

GIÁM KHẢO

Những ý tưởng Venice sẽ được đánh giá bởi một ban giám khảo quốc tế mà sẽ có Bjarke Ingels, người sáng lập văn phòng BIG Đan mạch  và Neri Oxman, Elena Manferdini, Maria Ludovica Tramontin và Bostjan Vuga.

Thái Vũ Mạnh Linh  dịch từ Inhabitat