Phát động cuộc thi : Sáng tác biểu tượng – Ngày Kiến trúc Việt Nam 27-4

77
Số:  22/ KT Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2011

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI :

SÁNG TÁC BIỂU TƯỢNG : NGÀY KIẾN TRÚC VIỆT NAM 27-04

Kính gửi : – Các hội Kiến Trúc Sư tỉnh ( thành phố)

C1 banner

            – Các chi hội Kiến Trúc Sư trực thuộc

                     – Các Kiến Trúc Sư và sinh viên Kiến Trúc

Ngày 27/4, ngày Bác Hồ gửi thư cho giới Kiến Trúc Sư cả nước nhân Hội nghị Kiến Trúc Sư lần đầu tiên cách đây 63 năm (năm 1948) đã chính thức được chọn là Ngày Kiến Trúc Việt Nam theo Quyết định số 2008/QĐ-TTg ngày 4-11- 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhằm tôn vinh ngày hội của toàn dân đối với sự nghiệp phát triền nghành Kiến Trúc nước nhà và nhân dịp năm nay là năm được công nhận là Ngày Kiến Trúc Việt Nam 27-4, Hội KTS Việt Nam phát động cuộc thi sáng tác biểu tượng cho Ngày Kiến Trúc Việt Nam 27-4.

– Mục đích : Biểu tượng để sử dụng trong Ngày Kiến Trúc Việt Nam 27-4 hàng năm.

– Nội dung :Biểu tượng thể hiện ý nghĩa của Ngày Kiến Trúc Việt Nam – ngày quảng bá các hoạt động kiến trúc của giới KTS và toàn xã hội đối với sự nghiệp xây dựng nền kiến trúc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

– Yêu cầu : + Phương án đề xuất trình bày trong 01 tờ A4.

+ Thể hiện tùy chọn.

+ Mỗi đơn vị, các nhân tham gia thi tối đã 03 phương án.

– Giải thưởng : Giải A :10.000.000 đ

                            Giải B : 5.000.000 đ

                            Giải C : 3.000.000 đ

– Thời gian : Làm bài từ ngày 12/3 đến ngày 15/4 năm 2011

– Nạp bài từ : 14h-16h ngày 15/4/2011

(Nạp tại Văn phòng hội KTS Việt Nam – 23 Đinh Tiên Hoàng – HN

Mọi thông tin xin liên hệ theo số ĐT : 04.38253648 )

Ban tổ chức rất mong các KTS, Sinh viên KT và những người quan tâm dành thời gian hưởng ứng cuộc thi này.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi gửi:

-Như trên

-Lưu

HỘI KIẾN TRÚC SƯ  VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

NGUYỄN TẤN VẠN

 

4 BÌNH LUẬN