Quy hoạch xây dựng các trường đại học, cao đẳng vùng Hà Nội và TP. HCM

276

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa giao một số Bộ chức năng chuẩn bị báo cáo về quy hoạch xây dựng và di dời các trường đại học, cao đẳng vùng Thủ đô Hà Nội và vùng TP. Hồ Chí Minh.

Chuẩn bị báo cáo quy hoạch di dời các trường đại học, cao đẳng vùng
Thủ đô Hà Nội và TP. HCM – Ảnh minh họa

C1 banner

Đây là công việc để chuẩn bị cho cuộc họp rà soát lần cuối về quy hoạch hệ thống các trường đại học, cao đẳng vùng Thủ đô Hà Nội và vùng thành phố Hồ Chí Minh, gắn với việc di dời các trường đại học, cao đẳng.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Xây dựng chuẩn bị báo cáo quy hoạch xây dựng hệ thống các trường đại học, cao đẳng vùng Thủ đô Hà Nội và vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050. Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị báo cáo quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng cả nước giai đoạn tới và tiêu chí, kế hoạch thời gian đăng ký di dời từ nay đến hết tháng 8/2011 của các trường. Phó Thủ tướng lưu ý, báo cáo cần quy định rõ tiêu chí các trường không phải di dời, di dời một phần và di dời toàn bộ.

Báo cáo về cơ chế tài chính và vốn cho việc di dời và xây dựng các trường tại vị trí mới sẽ do Bộ Tài chính chuẩn bị. Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị báo cáo về quy hoạch mạng lưới giao thông cho các khu đại học tập trung.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị báo cáo về đất phục vụ cho công tác di dời của các trường đại học, cao đẳng.

Cuộc họp trên được dự kiến tổ chức vào ngày 10/3 tới với sự tham gia của đại diện một số trường đại học, cao đẳng tiêu biểu.

Theo Baoxaydung