Mời dự thi kiến trúc trụ sở các cơ quan Đảng tỉnh Phú Yên

254

UBND TỈNH PHÚ YÊN
BAN QLDA CÁC CTTĐ TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 71/TB-BTĐ

C1 banner

TP Tuy Hòa, ngày 07 tháng 3 năm 2011

THÔNG BÁO MỜI THI TUYỂN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
DỰ ÁN TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC CƠ QUAN ĐẢNG
CỦA TỈNH PHÚ YÊN

1. Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh Phú Yên trân trọng kính mời các tổ chức và cá nhân hành nghề tư vấn thiết kế kiến trúc tham gia thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc dự án: Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng của tỉnh Phú Yên.

2. Các tổ chức, cá nhân quan tâm có thể tìm hiểu thông tin và hồ sơ mời thi tuyển miễn phí tại Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh Phú Yên và tại website: www.kienviet.net

3. Thời gian đăng ký: Từ 07h 00 phút, ngày 08/3/2011 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 05/5/2011 (trong giờ làm việc hành chính). Thủ tục đăng ký với Ban tổ chức qua Fax hoặc trực tiếp đăng ký tại Văn phòng Ban tổ chức.
Lưu ý: Mẫu văn bản và tài liệu đăng ký có trong file văn bản Quy chế thi tuyển và mẫu Đăng ký dự thi.

4. Sau 17 giờ 00 phút ngày 05/5/2011 – Ban tổ chức sẽ chốt danh sách các cá nhân, đơn vị đăng ký dự thi.

5. Thời gian nộp hồ sơ dự thi: Hồ sơ dự thi nộp chậm nhất là trước 17 giờ 00 phút ngày 08/5/2011 tại văn phòng Ban tổ chức.

6. Nội dung chi tiết được đăng tải tại website: www.kienviet.net

Mọi chi tiết xin liên hệ:

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM TỈNH PHÚ YÊN

Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi: Ông Đào Ninh, Phó trưởng Ban Phụ trách Ban,
ĐT: 0903531018 Email: [email protected]

Mọi chi tiết xin liên hệ về Văn phòng Ban tổ chức cuộc thi:

Địa chỉ: 04 Trần Cao Vân, phường 4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Điện thoại: 057.22211229; Fax: 057.3818174.
Người liên lạc: Ông Nguyễn Thành Chánh, ĐT: 0905108620.
Email: [email protected]

Tài liệu đính kèm:
-Quy chế thi tuyển và mẫu Đăng ký dự thi.
– Yêu cầu thiết kế.
– Bản đồ địa hình khu đất xây dựng.
– Vị trí khu đất xây dựng.

 

PHÓ TRƯỞNG BAN PHỤ TRÁCH

(Đã ký)

Đào Ninh
 

Click để download các tài liệu đính kèm :

– Bản đồ địa hình khu đất xây dựng.

– Quy chế thi tuyển và mẫu Đăng ký dự thi

-Yêu cầu thiết kế

– Thông báo mời thi tuyển

 

VỊ TRÍ KHU ĐẤT XÂY DỰNG