Dự án đô thị mới Thủ Thiêm phải trả lãi vay 4 tỉ đồng/ngày

304

Đoàn kiểm tra về phòng chống tham nhũng của TP.HCM vừa có kết luận việc kiểm tra tại Ban quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo đó, đoàn kiểm tra lưu ý tiến độ triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm hoàn thành chậm, nên việc kêu gọi đầu tư, xây dựng các công trình còn hạn chế.

Việc này dẫn đến hệ quả là TP.HCM phải chi trả lãi vay (để thực hiện dự án, trong đó có giải phóng mặt bằng…) bình quân là 4 tỉ đồng/ngày, gây lãng phí lớn.

Đoàn kiểm tra kiến nghị cần nhanh chóng ban hành cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, sớm phát huy hiệu quả khu đô thị mới Thủ Thiêm, tránh lãng phí.

Theo Tuoitre