Triễn lãm:’Thiết kế trong đối thoại’

67

Mười sáu dự án quốc tế được lựa chọn của các kiến trúc sư Gerkan, Marg và các thành viên sẽ được trình bày trong không gian trưng bày rộng 270 m2 của Phòng triển lãm trung tâm TP Hồ Chí Minh.

Nhà triển lãm TP Hồ Chí Minh

Các thiết kế trưng bày chủ yếu sẽ là các dự án đã hoàn thiện ở Việt Nam như Trung tâm hội nghị quốc gia ở Hà Nội và Bảo tàng Hà Nội mới hoàn thành.

Ngoài ra các kết quả của workshop đầu tiên mà Học viện van hóa kiến trúc đã tổ chức ở nước ngoài sẽ cùng được thể hiện. (Học viện văn hóa kiến trúc là sáng kiến của tổ chức gmp – gmp Stiftung). Mùa hè năm 2010, tổ chức này đã triển khai workshop cho sinh viên Việt Nam ở Hà Nội về thiết kế kiến trúc cho Ngôi nhà Đức ở TP Hồ Chí Minh.

Triết lý của gmp:

Tính đơn giản: 

Tìm kiếm trong các phác thảo của mình để có được giải pháp rõ ràng nhất. Phấn đấu từ những điều đơn giản nhất.

Tính đa dạng và thống nhất:

Đạt được sự thống nhất trong sự đa dạng. Tạo ra sự đa dạng trong sự thống nhất

Tính rõ rệt:

Xây dựng một phác họa đống nhất từ tình huống và nhiệm vụ đặc biệt

Trật tự kết cấu

Đưa ra một trật tự kết cấu cho các bản phác họa. Tổ chức các chức năng thành các lại hình xây dựng rõ ràng.

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng