Xin ý kiến về Dự thảo Quy định về việc cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn HN

42

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội đã dự thảo Quy định về việc cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn Thành phố Hà Nội, kính đề nghị các các cơ quan, tổ chức hữu quan – những đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Quyết định này tham gia đóng góp ý kiến để Sở Quy hoạch – Kiến trúc tổng hợp, chỉnh sửa báo cáo UBND Thành phố xem xét, ban hành.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email: [email protected] .

Tải Dự thảo Quy định về việc cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn HN