Xin ý kiến về Dự thảo Quy định về việc cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn HN

72

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội đã dự thảo Quy định về việc cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn Thành phố Hà Nội, kính đề nghị các các cơ quan, tổ chức hữu quan – những đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Quyết định này tham gia đóng góp ý kiến để Sở Quy hoạch – Kiến trúc tổng hợp, chỉnh sửa báo cáo UBND Thành phố xem xét, ban hành.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email: [email protected] .

Tải Dự thảo Quy định về việc cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn HN

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng