MAD architects: Bảo tàng điêu khắc gỗ Trung Quốc

278

Bảo tàng điêu khắc gỗ Trung Quốc do MAD architects thiết kế đã được đưa vào thi công tại Harbin, Trung Quốc. Với hơn 200 m dài, bảo tàng này được lấy ý tưởng từ cảnh quan tuyết rơi, với hình thức được lấy cảm hứng từ những dòng chất lỏng bị đông đá. 

 

Phần sảnh với mái trời thông thiên làm nhiệm vụ kết nối không gian ngoại thất và không giain nội thất tuyệt đẹp
 

 

Vương Đạo Hoàn biên dichk

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng