Thư mời tham dự các chương trình năm 2011 của Hội Kiến trúc sư Việt Nam

506

 

Nhấn vào đây để tải tệp SỰ KIỆN NĂM 2011 CỦA HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

C1 banner

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng