Kéo dài hạn nộp bài cuộc thi: Nhà ở nông thôn vùng bão lũ, ngập lụt

64
Hội Kiến trúc sư Việt Nam
Viện Kiến trúc
———–
Số: /VKT

 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–***—–

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2011

 

Kính gửi: ………………………………………………………..

Đáp ứng yêu cầu của Hội viên, đồng thời để nâng cao chất lượng sáng tác cho cuộc thi kiến trúc: “Nhà ở nông thôn vùng bão lũ, ngập lụt”. Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã có kết luận về việc tiếp tục gia hạn cho cuộc thi như sau:

1. Kéo dài thời hạn cuối cùng để nộp bài thi cụ thể:

a. Hạn nộp bài: 15/3/2011.

b. Địa điểm nộp bài thi: Viện Kiến trúc – 23 Đinh tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

c. Dự kiến thời gian trao giải: Công bố giải thưởng, triển lãm trong tuần lễ Kỷ niệm ngày 27/4/2011.

2. Khuyến khích các đơn vị, tổ chức cá nhân tăng thêm số lượng bài thi gửi về cho Ban tổ chức.

3. Lưu ý bài thi tập trung giải quyết các các vấn đề như sau:

a. Phạm vi nghiên cứu:

 Khu vực Miền trung: từ Nghệ An tới Ninh Thuận (không bao gồm các tỉnh miền núi vì ở khu vực này có lũ quét nên phải có Quy họach trước và có giải pháp riêng).

 Gợi ý các địa điểm cụ thể: Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

b. Khuyến khích làm nhà cho vùng Lũ lụt:

 Đặc điểm: Nhà có thể bị ngập từ 2 đến 3 mét, thời gian ngập từ 3 đến 5 ngày.

 Gợi ý vật liệu: nghiên cứu sử dụng vật liệu, cấu kiện công nghiệp.

c. Tiêu chí: Giải quyết các vấn đề an toàn trong mùa bão lũ trước, còn vấn đề về cuộc sống sẽ giải quyết trong thời gian sau.
Thừa lệnh Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Ban tổ chức cuộc thi xin thông báo và mong các đơn vị tích cự tham gia và nộp bài đúng thời hạn.
Trân trọng cám ơn.

T/M Ban tổ chức cuộc thi
Viện Trưởng

TS.KTS Lê Trọng Bình
 

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng

2 BÌNH LUẬN