Hội thảo: Đô thị của Tương lai – Tương lai của Đô thị

116

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác quốc tế về khoa học giữa ĐH Xây Dựng Hà Nội và Đại học Bauhaus Weimar – CHLB Đức, Khoa Kiến trúc và Quy hoạch sẽ tổ chức một hội thảo khoa học về kiến trúc, quy hoạch, bảo tồn và quản lí đô thị có tiêu đề ” Đô thị của tương lai –  Tương lai của đô thị ” tập trung vào 7 vấn đề chính :

1. Bảo tồn di sản kiến trúc

2. Quy hoạch đô thị có sự tham gia của cộng đồng

C1 banner

3. Xử lí chất thải đô thị

4. Quản lí dự án và kinh tế xây dựng

5. Thiết kế đô thị

6. Kiến trúc sinh thái, phát triển đô thị bền vững

7. Giao thông và cơ sở hạ tầng đô thị

Các nhà khoa học Đức của trường Bauhaus Weimar tham gia hội thảo gồm:

1. GS. TS. Bernd Nentwig – Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế xây dựng và Quản lí dự án – Khoa Kiên trúc, cùng cộng sự Cử nhân kiến trúc Kristina Hoffmann
2. TS. Kerstin Vogel – Giảng viên và Nghiên cứu viên – Bộ môn Lịch sử Kiến Trúc và Bảo tồn di sản Đô thị, Khoa Kiến Trúc
3. TS. Christian Springer – Giảng viên và Nghiên cứu viên Bộ môn xử lí chất thải, Khoa Xây dựng
4. ThS. René Seyfarth – Giảng viên và nghiên cứu viên bộ môn Đô thị học và nghiên cứu xã hội – Khoa kiến trúc

Các nhà khoa học của Đại học Xây Dựng tham gia viết bài cho Hội thảo (Dự kiến ) :

1. PGS.TS. Phạm Hùng Cường –  Phó hiệu trưởng, Trưởng bộ môn Quy hoạch

2. PGS.TS. Nguyễn Nam – Trưởng khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Bộ môn Kiến trúc Công nghiệp

3. GS.TSKH.NGND Lâm Quang Cường – Bộ môn Hạ tầng Kỹ thuật Đô thị

4. PGS.TS. Doãn Minh Khôi – Trưởng bộ môn Kiến trúc Dân dụng – Viện trưởng Viện Quy hoạch và Kiến trúc đô thị

5. PGS.TS. Phạm Đình Việt – Bộ môn Kiến trúc Dân Dụng

6. PGS.TS. Phạm Đức Nguyên – Bộ môn Vật lí Kiến trúc

7. PGS.TS. Nguyễn Duy Động – Viện trưởng Viện Khoa học và kỹ thuật môi trường

8. TS. Trần Văn Ất – Trưởng khoa Kinh tế và Quản lí Xây dựng

9. TS. Phạm Thúy Loan – Bộ môn Quy hoạch- Phó viện trưởng Viện Quy hoạch và Kiến trúc Đô thị

10. TS. Lê Quỳnh Chi – Bộ môn Quy hoạch

11. TS. Nguyễn Quang Minh – Bộ môn Kiến trúc Dân Dụng

12. Ths. Trần Quốc Bảo – Bộ môn Vật lí Kiến Trúc

Thời gian: 08h – 17h30 Thứ 3- ngày 22 tháng 02 năm 2011

Địa điểm: Hội trường thư viện Đại học Xây dựng

Click xem nội dung chương trình hội thảo và tóm tắt các bài tham luận của các nhà khoa học Đức.