Triển lãm Beauty + BIM

69

Vào ngày 18 tháng 1 năm 2011 vừa qua, trường School of Architecture thuộc trường đại học University of Texas đã tổ chức một cuộc triển lãm với tên gọi “Beauty + BIM”. Các sản phẩm trưng bày trong cuộc triển lãm này được thực hiện bởi các sinh viên kiến trúc sau khóa học chuyên đề của giáo sư Danelle Briscoe

Những sản phẩm trưng bày được phát triển dựa trên những ý tưởng từ những cuộc thảo luận & nghiên cứu của sinh viên trên các chủ đề: “sublime” (sự hùng vĩ) , “wabi-sabi ” (tạm dịch vẻ đẹp của sự mong manh, wabi-sabi: một thuật ngữ biểu thị cách nhìn thế giới của người Nhật hoặc thẩm mỹ đặt trọng tâm vào cái tạm thời. Đôi khi, thẩm mỹ lại được xuất phát từ sự “không hoàn mỹ”, “không bền vững” và “không hoàn thiện” ) và “grotesque” (sự kỳ cục)
Cuộc triển lãm hướng tới tìm kiếm một “thiết kế gia công” tối ưu từ việc khai thác sử dụng phần mềm Revit và Rhino kết hợp với lập trình cho máy cắt CNC.

Tổ chức: Danelle Briscoe

Ảnh: June Jung

Dưới đây là hình ảnh của cuộc triển lãm

     

 (Nguồn Flickr )

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng