Hà Nội : Thu phí cấp giấy tờ nhà đất tối đa 500.000 đồng

55

UBND thành phố Hà Nội quy định, các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân muốn xin cấp đổi, cấp lại, xác nhận bổ sung vào giấy tờ nhà đất sẽ mất phí từ 10.000 đồng đến 500.000 đồng.

Theo quyết định về việc thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Hà Nội mới được ban hành, các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân được cấp giấy tờ nhà đất từ trước ngày 10/12/2009 có nhu cầu đổi lại sẽ được miễn tiền lệ phí.

C1 banner

Còn sau ngày nêu trên, nếu muốn cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung giấy tờ nhà đất, các cá nhân, tổ chức phải nộp phí 25.000 đồng đến 50.000 đồng. Riêng trường hợp cấp đổi, cấp lại, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất phí 10.000-20.000 đồng.

Các đơn vị xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mất phí từ 50.000 đồng đến 500.000 đồng. Trường hợp xin cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất mà không có nhà và tài sản gắn liền với đất phải nộp phí từ 10.000 đồng đến 100.000 đồng.

Hà Nội quy định rõ, chỉ Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận huyện thị xã và các đơn vị khác được ủy quyền mới được phép tổ chức thu phí giấy tờ nhà đất.

Theo vnexpress