Hội nghị BCH hội KTS Hà Nội khóa V lần 2

263

Ngày 21/1/2011 , Hội KTS Hà nội triệu tập họp toàn thể BCH và 13 chi hội thành viên để phân công công tác theo chương trình hoạt động của Hội năm 2011.

Hội nghị BCH hội KTS Hà Nội khóa V lần 2

KTS Phạm Cao Nguyên đã chủ trì cuộc họp với các nội dung quan trọng như thông qua Quy chế Hội đồng Kiến trúc , Điều lệ xét giải thưởng Kiến trúc Hà nội , hướng dẫn tổ chức ngày Kiến trúc Việt Nam .
Tại cuộc họp đã thông qua tiêu chí và dự kiến danh sách các ủy viên Hội đồng Kiến trúc , Hội đồng giải thưởng và tổ chức bầu trực tiếp Chủ tịch Hội đồng . Kết quả hội nghị đã bầu KTS Phạm Cao Nguyên là Chủ tịch Hội đồng giải thưởng Kiến trúc Hà Nội , KTS Lê Văn Lân là Phó Chủ tịch Hội đồng (có 11 ủy viên ) .
Hội nghị đã bầu KTS Lê Văn Lân là Chủ tịch hội đồng Kiến trúc –Hội KTS Hà nội và hai phó chủ tịch Hội đồng là KTS Nguyễn Văn Hải và KTS Nguyễn Đình Thanh . ( có 17 ủy viên ).

KTS Phạm Cao Nguyên – Chủ tịch Hội chủ trì cuộc họp BCH Hội KTS Hà Nội

Hội nghị dành nhiều thời gian thảo luận làm sao để Hội KTS Hà Nội hoạt động sinh động và hiệu quả . Trọng tâm hoạt động của Hội trong 2011 là tổ chức tốt nhất “Ngày Kiến trúc Việt Nam : 27/4/2011 “ Đây không chỉ là một hoạt động kỷ niệm của KTS mà mục tiêu lớn nhất là thu hút sự quan tâm của xã hội đối với Kiến trúc và phát huy mạnh mẽ hơn vai trò, trách nhiệm của giới KTS đối với cộng đồng. Thông qua hoạt động này KTS Hà Nội gắn bó với KTS cả nước trong một mái nhà chung và Ngày KTS Việt nam chính là dịp để tôn vinh nghề nghiệp của mình, một nghề pha trộn đủ cả nét tinh tế, lãng mạn, sự gian khổ lăn lộn và tính thực tế. Đây cũng là trách nhiệm của KTS bén rễ sâu hơn vào những nỗi băn khoăn thường nhật của đời sống, trong đó có vấn đề kiến trúc xanh, nhất là đối với các đô thị lớn.đặc biệt là Thủ đô Hà Nội .
Theo truyền thống khai hội Đầu Xuân , Hội KTS HN sẽ gặp mặt toàn thể BCH và Chi hội trưởng 13 chi hội thành viên vào Ngày 9 Tết Tân Mão ( 11/2/2011) tại văn phòng Hội – số 9 Nguyên Hồng

Danh sách Hội đồng giải thưởng Kiến trúc Hà Nội :
1/ KTS Phạm Cao Nguyên – Chủ tịch Hội đồng
2/ KTS Lê Văn Lân – Phó Chủ tịch Hội đồng
Các Ủy viên Hội đồng ( theo thứ tự ABC)
3/ KTS Nguyễn Minh Dục
4/ KTS Vũ Tuấn Định
5/ KTS Nguyễn Phú Đức
6/ KTS Nguyễn Văn Hải
7/ KTS Nguyễn Đình Thanh
8/ KTS Nguyễn Quốc Thái
9/KTS Phạm Xuân Tùng
10/ KTS Tô thị Toàn
11/ KTS Trịnh Hồng Triển

Danh sách Hội đồng Kiến trúc – Hội Kiến trúc sư Hà Nội :
1/ KTS Lê Văn Lân –Chủ tịch Hội đồng .
2/ KTS Nguyễn Văn Hải – Phó Chủ tịch Hội đồng
3/ KTS Nguyễn Đình Thanh- Phó chủ tịch Hội đồng
Các Ủy viên Hội đồng ( theo thứ tự ABC)
4/ KTS Hồ Chí Cần
5/ KTS Đỗ Viết Chiến
6/ KTS Tạ Nam Chiến
7/ KTS Nguyễn Minh Dục
8/ KTS Vũ Tuấn Định
9/ KTS Nguyễn Phú Đức
10/ KTS Lã thị Kim Ngân
11/ KTS Phạm Cao Nguyên
12/ KTS Đào Ngọc Nghiêm
13/ KTS Phạm Bách Tùng
14/ KTS Dương Đức Tuấn
15/ KTS Nguyễn Quốc Thái
16/ KTS Tô Thị Toàn
17/ KTS Trịnh Hồng Triển

Bài và ảnh KTS Trần Huy Ánh