Đồng Nai: Các khu công nghiệp đã cho thuê trên 77 hécta đất

65

Theo Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, trong năm 2010, các Khu công nghiệp đã cho thuê 77,74 hécta đất, đạt 77,74% kế hoạch và bằng 108% so với cùng kỳ năm 2009, nâng diện tích đất đã cho thuê lên 3.725 hécta trên tổng số 6.339 hécta đất dành cho thuê.

Theo các chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp, hiện nay các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang gặp nhiều khó khăn, trong đó, một khó khăn đang nổi lên là công tác đền bù, giải tỏa đất cho Khu công nghiệp, cung cấp dịch vụ cho Khu công nghiệp, xử lý nước thải và phát triển hạ tầng ngoài Khu công nghiệp.

C1 banner

Cũng theo các chủ đầu tư, việc phát triển hệ thống hạ tầng ngoài hàng rào Khu công nghiệp chưa đáp ứng tốt cho hoạt động Khu công nghiệp, đặc biệt là hệ thống giao thông và cấp điện. Có sự lãng phí rất lớn trong việc xây dựng nhà máy nước thải tập trung vì ở một số Khu công nghiệp, tình trạng Khu công nghiệp xây dựng xong nhà máy xử lý nước thải nhưng vẫn để không vì không có nước thải để xử lý.

Ông Võ Thanh Lập, Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai cho biết, để khai thác tối đa hiệu quả các Khu công nghiệp, chuẩn bị quỹ đất cũng như các điều kiện thu hút các dự án đầu tư. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai ghi nhận những vấn đề đã được các công ty kinh doanh hạ tầng kiến nghị, đề xuất. Đồng thời, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai cũng sẽ kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tập trung xử lý các vấn đề liên quan đến đầu tư hạ tầng ngoài Khu công nghiệp và vấn đề bồi thường giải tỏa của các Khu công nghiệp.

Được biết, trong số diện tích được cho thuê nói trên trong năm 2010 thì hầu hết diện tích cho thuê tập trung tại các Khu công nghiệp Amata (thành phố Biên Hòa), Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú (huyện Nhơn Trạch) và Dầu Giây(huyện Thống Nhất)./…

 

Theo cpv.org.vn