Vẫn chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

37

Tại hội nghị về công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện từ năm 2008-2010, tổ chức ngày 27/12, tại Hà Nội, ông Mai Văn Cấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai cho biết đến thời điểm này, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cả nước còn chậm.

Diện tích các loại đất chưa cấp giấy chứng còn nhiều, như đất chuyên dùng còn 42,6% diện tích, đất lâm nghiệp 10,5%, đất đô thị 27,6%. Phần lớn các trường hợp tồn đọng đều có nguồn gốc phức tạp hoặc vi phạm Luật Đất đai, vì vậy rất khó khăn trong việc xử lý.

C1 banner

Tình trạng tồn đọng giấy chứng nhận đã ký chưa trao cho người sử dụng đất vẫn còn nhiều ở một số địa phương, chẳng hạn như Kiên Giang còn hơn 77.200 giấy, Nam Định 42.100 giấy, Cao Bằng còn gần 41.000 giấy…

Đặc biệt, do việc hỗ trợ kinh phí để đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ ngân sách Trung ương cho các tỉnh khó khăn thực hiện chậm, mức hỗ trợ còn quá ít so với yêu cầu. Nhiều tỉnh đã triển khai thực hiện khối lượng lớn theo kế hoạch, song mới chỉ được thanh toán một phần kinh phí bằng ngân sách địa phương, nên dẫn đến tình trạng nợ đọng khá lớn đối với các đơn vị tư vấn.

Trong 2 năm 2011-2012, Tổng cục Quản lý đất đai sẽ tập trung chỉ đạo, dành toàn bộ kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, huy động các nguồn lực của địa phương để xây dựng ở mỗi tỉnh một mô hình hệ thống đăng ký đất đai hoàn chỉnh, hiện đại cấp huyện để làm mẫu định hướng cho việc xây dựng hệ thống đăng ký của từng địa phương./.

Theo (TTXVN/Vietnam+)