Thông báo mời thầu của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình

99

Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình tổ chức đấu thầu

Gói thầu: Gia công chế tạo bi rèn F50 thép 45 và tấm lót hợp kim loại máy nghiền than cho Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình năm 2011 theo hình thức: Ðấu thầu rộng rãi trong nước.

Ảnh minh họa: Nhà máy nhiệt điện

Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình kính mời các đơn vị trong nước có đủ tư cách pháp nhân, năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu trên. Nhà thầu đến Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình mua một bộ hồ sơ với giá 500.000 VNÐ (năm trăm nghìn đồng) không hoàn lại.

Bán hồ sơ mời thầu tại Phòng Kế hoạch – Vật tư thời gian bán từ ngày 27-12-2010 đến hết ngày 7-1-2011 trong giờ hành chính.

Hồ sơ dự thầu của nhà thầu được gửi đến Phòng Kế hoạch – Vật tư Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình chậm nhất là 13 giờ 30 phút ngày 27-1-2011. Mở thầu: 14 giờ ngày 27-1-2011.

Chi tiết xin liên hệ:

Phòng Kế hoạch – Vật tư – Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

Số 1A, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Tel: 030 2210528

Fax: 030 3873762