Phải ban hành quy chế đấu giá tài sản

58

Bộ Tư pháp vừa ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 17/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, có hiệu lực từ ngày 24-1-2011.

Theo đó, trung tâm dịch vụ, doanh nghiệp, hội đồng bán đấu giá tài sản phải ban hành quy chế bán đấu giá của tổ chức mình phù hợp với quy định trong Nghị định 17. Thông báo về việc thuê tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để thực hiện bán đấu giá tài sản phải được gửi cho các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp tại địa phương và phải được thông báo ít nhất 2 lần trên phương tiện thông tin đại chúng.

C1 banner

Đối với tài sản bán đấu giá là bất động sản, khi niêm yết tại nơi có bất động sản, tổ chức bán đấu giá lưu tài liệu, hình ảnh về việc niêm yết trong hồ sơ hoặc lập văn bản có xác nhận của UBND cấp xã nơi có bất động sản đó về việc đã niêm yết, thông báo công khai.

Đối với hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói, đấu giá viên nhắc lại giá khởi điểm, yêu cầu người tham gia bắt đầu trả từ giá khởi điểm. Sau mỗi lần trả giá, đấu giá viên nhắc lại 3 lần, nếu không có người trả giá tiếp thì công bố kết quả…

 

T.Kha – theo Người Lao Động