Trung tâm nghệ thuật biểu diễn Đài Bắc trong tương lai

63

Hãng thiết kế kiến trúc Hoa Kỳ B+U đưa ra mẫu thiết kế ấn tượng trung tâm nghệ thuật biểu diễn Đài Bắc trong tương lai với ý tưởng lấy từ sóng âm thanh.

Hình thái học và kiểu dáng của tòa nhà được thiết kế qua những nghiên cứu về hình dáng của sóng âm chuyển về dạng vectơ 3 chiều. Nhà biểu diễn lớn và khu giải trí nằm ở phía bắc trong khi nhà biểu diễn đa năng (multiform) nằm lơ lửng và kết nối với khu vực giải lao ở phía nam. Mẫu thiết kế trung tâm nghệ thuật Đài Bắc được tạo ra với ý tưởng biến địa điểm này thành một nơi quan trọng để thể hiện sự giàu có và đa dạng của những loại hình nghệ thuật biểu diễn và tạo ra điểm trung tâm cho vùng.

C1 banner

 

Theo NDHMoney