Hội KTS Hà Nội họp góp ý hoàn thiện văn kiện Đại hội

29

Chuẩn bị cho Đại hội Hội KTS Hà Nội vào ngày 28-29/12/2010, sáng 6/1/2010, Hội KTS Hà Nội tổ chức mời các KTS cao tuổi đến dự họp với BCH Hội về việc góp ý các văn kiện Đại hội KTS Hà Nội lần thứ 5 (2011-2015). Tới dự Hội nghị có gần 40 Đại biểu, nhiều ý kiến sâu sắc đẫ được ghi nhận để Văn kiện Đại hội được hoàn thiện.

Quang cảnh Hội nghị

C1 banner

KTS Trần Hoàng Ngư cho rằng thành viên hội KTS Hà Nội là hội viên Hội KTS Việt Nam sinh hoạt tại Hà Nội, đã tán thành Điều lệ hội KTS Việt nam, Điều lệ mà tất cả chúng ta đã thảo luận, xây dựng qua các kỳ đại hội vậy Điều lệ Hội KTS Hà Nội cần “hợp chuẩn“ theo Điều lệ Hội KTS Việt Nam, làm sâu sắc thêm nhiệm vụ khi làm việc tại Thủ đô, không nên sáng tạo rườm rà hay bớt đi những nội dung trọng yếu.

Quang cảnh Hội nghị

KTS Nguyễn Quốc Thái, Nguyễn Thị Hồng Nhung và Nguyễn Thị Tuyết Thu đề cập đến tiêu chuẩn hội viên Hội KTS Hà Nội cần tuân thủ theo tiêu chuẩn của hội KTS Việt Nam và cần thiết phải đòi hỏi cao hơn, Hội đồng Kiến trúc của Hội là những chuyên gia có trình độ được đồng nghiệp ghi nhận, không nhất thiết là thành viên Đoàn Chủ tịch hay Ban chấp hành. Các chuyên gia phải được lựa chọn bằng bỏ phiếu tín nhiệm …Như vậy Hội đồng mới đóng góp tốt cho kiến trúc đô thị của Thủ đô.

KTS Nguyễn Quốc Thái phát biểu

KTS Trịnh Hồng Triển, nguyên Chủ tịch đầu tiên của Hội KTS Hà Nội đã cho ý kiến Đại hội lần này: “cần kiện toàn các quy trình hoạt động sao cho phù hợp với chuẩn mực pháp lý, trong bối cảnh xã hội đã có bước tiến dài thể chế hoá các hoạt động Hội và kinh tế của Hội. Các công ty kiến trúc trước đây là các trung tâm thể nghiệm sáng tác, Công ty do các hội viên góp vốn …Nay nên hoạt động theo luật Doanh nghiệp”.

KTS Trịnh Hồng Triển phát biểu tại Hội nghị

Những mô hình hoạt động kinh tế tuỳ tiện ra đời trước đây, nay cần đưa vào khuôn khổ quy định: hoạt động bảo trợ, hỗ trợ chuyên môn của Hội cần thông qua các Hợp đồng …Vừa phát huy sức mạnh uy tín nghề nghiệp, vừa đảm bảo theo đúng pháp luật, tránh những sai sót đáng tiếc, hạn chế hoạt động kinh tế của anh em hội viên.

KTS Đào Ngọc Nghiêm cho rằng dự thảo báo cáo cần phải hiệu chỉnh bổ sung, nếu cần thì viết lại, phản ánh đúng thực trạng kiến trúc đô thị Thủ đô, nhận định sát với những thách thức để Hội ta có định hướng hoạt động hiệu quả, có ý nghĩa, nâng cao uy tín của Hội với xã hội.

Chi hội Nhà đất và các chi hội Xứ Đoài cũng tham gia ý kiến để đóng góp hoàn thiện văn kiện báo cáo tại Đại hội .

Quang Minh