Kỹ sư công trình ngoài khơi

78

Đó là ngành học mới của trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM vừa được phép tuyển sinh ngành Kỹ thuật công trình ngoài khơi (mã ngành 121) với 55 chỉ tiêu trong năm 2011.

ảnh minh họa một công trình ngoài khơi

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí như: cán bộ kỹ thuật, quản lý, điều hành trong các lĩnh vực cơ khí tàu thuyền, công trình ngoài khơi. Bên cạnh đó, với những kiến thức được đào tạo, người học có thể áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong việc xây dựng, thẩm định dự án, thiết kế kỹ thuật, thi công đóng mới và sửa chữa các loại tàu thủy, tổ chức quản lý, khai thác tàu thủy và công trình ngoài khơi như giàn khoan, trạm chứa dầu…

Hà Ánh – theo Thanh Niên