Công bố chỉ số giá xây dựng quý 3

199

Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1019/QĐ-BXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng quý 3 năm 2010.

Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian. Các chỉ số giá xây dựng trong Tập chỉ số giá xây dựng lần công bố này được xác định theo nhóm công trình thuộc 5 loại công trình xây dựng (công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình thuỷ lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật) và theo 12 vùng (khu vực): Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Điện Biên, Hoà Bình, Quảng trị, Đã Nẵng, Khánh Hoà, Đắk Lắk, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và bao gồm các loại chỉ số sau:

– Chỉ số giá xây dựng công trình;

– Chỉ số giá phần xây dựng;

– Các chỉ số giá xây dựng theo yếu tố chi phí gồm chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, chỉ số giá nhân công xây dựng công trình và chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình;

– Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu.

Bộ Xây dựng công bố tập chỉ số giá này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá hợp đồng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Giá vật liệu xây dựng ở một số tỉnh, thành phố vẫn giữ ở mức ổn định so với quý 2/2010. Đáng chú ý là giá vật tư ngành điện trong quý 3/2010 có mức tăng giá khá cao so với quý 2/2010 ở một số địa phương như Hà Nội hơn 6%, Khánh Hòa hơn 4%, Tp.HCM hơn 5%,….

Xi măng có mức tăng nhẹ ở các tỉnh thành phía Bắc khoảng trên dưới 1%, tuy nhiên ở khu vực phía Nam giảm nhẹ như TP.HCM giảm gần 1%, Đồng Nai 0,5%,…

Tương tự như xi măng thép xây dựng giữ được giá ổn định trong quý 3 năm 2010, tăng nhẹ ở khu vực Hà Nội và Tp.HCM, tuy nhiên có mức giảm ở các tỉnh miền núi phía phía Bắc như Hòa Bình, Lạng Sơn, Điện Biên, Sơn La,…

K.T – theo CafeF