Đại Hội Chi Hội Kiến trúc sư Quản Lý Quy Hoạch

46

Ngày 23/11/2010, tại Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội, được sự đồng ý của Hội Kiến Trúc Sư Hà Nội và sự hỗ trợ của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội. Nhằm tiến tới Đại hội Hội KTS HN lần thứ V, Chi hội KTS Quản lý Quy hoạch đã tổ chức Đại hội Chi hội nhiệm kỳ 2010-2015. Về dự Đại hội có Chủ tịch Hội KTS Hà Nội Phạm Cao Nguyên và các Đ/c trong Ban chấp hành Hội.

Đại biểu dự đại hội

Đoàn chủ tịch Đại hội

Đại hội đã nghe BCH Chi hội nhiệm kỳ 2006-2010 báo cáo kết quả hoạt động và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2010-2015, tiến hành Bầu cử Ban chấp hành, đề cử Hội viên tham dự Đại hội Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội và đề cử hội viên tham gia Ban chấp hành Hội KTS Hà Nội nhiệm kỳ 2010-2015.

Các đại biểu đưa ra các ý kiến

Kết quả bầu cử Ban chấp hành 03 đồng chí:
– Bùi Mạnh Tiến
– Lê Mạnh Cường
– Nguyễn Trọng Kỳ Anh

 

Ban chấp hành Chi hội ra mắt

Ngoài ra đại hội đã bầu đại biểu dự Đại hội Hội liên hiệp văn học nghệ thuật gồm 09 đồng chí.

Chi hội đặt ra hướng phấn đấu mới cho nhiệm kỳ 2010-2015 bằng tất cả quyết tâm và trách nhiệm của KTS sinh hoạt trong Chi hội, phát huy sức mạnh tập thể của Hội viên đương chức đang công tác tại Sở Quy hoạch – Kiến trúc, xác định vai trò chủ động đóng góp tích cực với Hội KTS Hà Nội trong mọi hoạt động chung, đặc biệt là tham gia việc xây dựng và phát hành Ấn phẩm thông tin của Hội… đổi mới hình thức hoạt động, nâng cao uy tín nghề nghiệp, thi đua với các Chi Hội anh em để cùng toàn Hội phấn đấu xứng đáng với truyền thống Văn Hoá – Lịch sử lâu đời của Thăng Long -Đông Đô– Hà Nội.

 

Bùi Mạnh Tiến