Quy hoạch vịnh Cam Ranh đến 2025

65

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng khu vực vịnh Cam Ranh đến năm 2025.

Theo đó, khu vực được quy hoạch thuộc thị xã Cam Ranh và huyện Cam Lâm với diện tích gần 33.500 ha và quy mô dân số gần 163.000 người (số liệu tháng 12-2008); bao gồm các xã, phường, thị trấn ven đầm Thủy Triều, vịnh Cam Ranh.

Khu vực vịnh Cam Ranh được xem là động lực phát triển kinh tế-xã hội ở phía nam của tỉnh Khánh Hòa. Theo quy hoạch đã được phê duyệt, khu vực vịnh Cam Ranh sẽ được phát triển thành trung tâm thương mại, dịch vụ, công nghiệp, du lịch biển, khu nghỉ mát và đầu mối giao thông của khu vực và quốc tế…

Ngoài ra, vịnh Cam Ranh còn có vị trí đặc biệt về an ninh quốc phòng.

(Theo PLTPHCM)