Điều chỉnh giá đất tính lệ phí trước bạ

31

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng vừa có ý kiến đồng ý với bộ Tài chính về tờ trình cho phép được áp dụng giá đất tính thu lệ phí trước bạ đối với trường hợp nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận (GCN) và xin chuyển mục đích sử dụng đất, xin giao đất, thuê đất… theo giá đất tại thời điểm xác định nghĩa vụ tài chính quy định tại điều 4 nghị định 84/2007/NĐ-CP.

Hiện nay, ở một số địa phương, việc cấp GCN quyền sử dụng đất còn bị tồn đọng nhiều hồ sơ. Những vướng mắc xuất phát từ sự bất nhất của luật định. Cụ thể, tại điều 5 nghị định 176/1999/NĐ-CP ngày 21.12.1999 quy định giá tính lệ phí trước bạ là giá trị tài sản chịu lệ phí trước bạ theo giá thị trường trong nước tại thời điểm tính lệ phí trước bạ. Trong khi đó, điều 4 nghị định 84 ngày 25.5.2007 lại quy định, tuỳ từng trường hợp mà nghĩa vụ tài chính được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định giao đất hoặc cho thuê đất; hoặc tại thời điểm bàn giao đất thực tế; tại thời điểm đã nộp hồ sơ xin cấp GCN, xin chuyển mục đích sử dụng đất…

C1 banner

V. Nguyên – theo SGTT