Cống kiểm soát triều Nhiêu Lộc – Thị Nghè sẽ được xây dựng riêng và theo đúng tiến độ dự án đã phê duyệt.

Không thể kết hợp cống kiểm soát triều với tuyến đường sắt dọc kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Trung Tín vừa chỉ đạo về điều chỉnh dự án cống kiểm soát triều Nhiêu Lộc – Thị Nghè để kết hợp tuyến đường sắt nhẹ như trên.

Lý do không thể kết hợp vì đồ án “Lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 và Quy chế quản lý kiến trúc đô thị cấp II cho Khu trung tâm hiện hữu thành phố diện tích 930 ha” hiện chưa được phê duyệt, chưa xác định được vị trí và thời điểm đầu tư kết hợp cầu giao thông.

TP giao Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố phối hợp quận Bình Thạnh và quận 1 lập, phê duyệt phương án và tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng để sớm khởi công công trình trong năm 2010.

Theo Phapluat