Hà Nội sẽ có thêm 11 khu công nghiệp mới

23

11 khu công nghiệp, khu công nghệ cao đã phê duyệt quy hoạch sẽ được xây dựng từ 2010 – 2015 nhằm tạo mặt bằng sạch để thu hút đầu tư.

Các khu công nghiệp, khu công nghệ cao này sẽ xây dựng theo hướng các đô thị công nghiệp đồng bộ trong và ngoài hàng rào bao gồm đường giao thông, bưu điện, trạm xăng dầu, điện, cơ sở y tế, giáo dục, nhà ở công nhân, khu dịch vụ.

C1 banner

Hà Nội hiện có 19 khu công nghiệp, khu công nghệ cao đã được quy hoạch với tổng diện tích 7.500 ha, trong đó 8 khu đã cơ bản lấp đầy, đi vào hoạt động; các khu còn lại đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư.

Các khu công nghiệp này đã thu hút được 518 dự án với tổng vốn đăng ký 11.600 tỷ đồng và 3.560 triệu USD. Bình quân 1 ha đất công nghiệp thu hút 95,2 tỷ đồng (4,8 triệu USD )vốn đăng ký đầu tư.

Trong số đó, có nhiều dự án thuộc các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Canon, Panasonic…

360 dự án đầu tư tại các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với doanh thu hiện tại ước đạt 3,5 tỷ USD.

Sản xuất trong các khu công nghiệp chiếm 40% giá trị sản xuất công nghiệp, trên 45% kim ngạch xuất khẩu và 20% GDP của thành phố; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ.

Theo TTXVN