TW Hội KTS VN có Chánh Văn phòng mới

145

Chủ tịch Hội KTS Việt Nam vừa ký Quyết định số 90/KT ngày 20/10/2010 về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ văn phòng TW Hội.

Theo đó, Chủ tịch Hội điều động và bổ nhiệm KTS Phạm Thanh Tùng, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kiến trúc nhận nhiệm vụ Chánh Văn phòng TW Hội kể từ ngày 01/11/2010.

KTS Phạm Thanh Tùng (phải) và GS.TS.KTS Nguyễn Việt Châu tại ĐH Hội KTSVN lần VIII

Hội KTS Việt Nam trân trọng kính báo đến các Hội địa phương, Chi Hội trực thuộc và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được biết để tiện liên hệ công tác.

 

KTS Bùi Văn Ngàn