Giải thưởng Holcim Awards: Giải Vàng năm 2006 – Venezuela

46

Công trình xứng đáng được tuyên dương với sự xuất sắc trong cách xử lý thông minh trước hàng loạt thách thức về môi trường, văn hóa và những vấn đề nan giải chung. Bằng cách triển khai công nghệ bền vững và xử lý vật liệu có mức chi phí cạnh tranh, dự án đưa ra một hình mẫu về tính quan trọng toàn cầu nâng cao chất lượng sống cho các khu định cư, đồng thời góp phần nâng cao khả năng linh hoạt về nguồn lực của địa phương.

Dự án cũng xứng đáng nhờ việc khuyến khích sự tình nguyện tham gia của người sử dụng trong việc lập kế hoạch cũng như ứng dụng các tiến bộ vào mọi thứ quanh họ.Đây thực sự là một cách tiếp cận hợp lý mang lại những đóng góp nhiều lợi ích cho sự hình thành môi trường sống và các giá trị chung.

Một điểm xứng đáng nữa là mức độ đột phá đối với các dịch vụ xây dựng và các yếu tố cơ sở hạ tầng hợp phù trong sáng kiến nhiều tham vọng hơn nhằm phát triển một mô hình cộng sinh kiến trúc giữa thiên nhiên và những công trình do con người xây dựng nên.

Mối quan tâm sâu sắc dành cho việc kết hợp giữa khôi phục và xây dựng lại, nhờ đó thu hút sự quan tâm tới những tiềm năng chưa được khai thác của điều kiện sẵn có cũng như mức độ hiệu quả của chi phí nhằm gia tăng khả năng phát huy tác dụng của chúng.

Hứa hẹn về sự phát triển ngay trước mắt cũng như về lâu dài của khu vực, công trình giúp nâng cao nhận thức về những nét độc lập tinh tế giữa cảnh quan, công trình đô thị và kiến trúc. Một trong những điểm quan tâm đặc biệt là cung cấp những giải pháp chức năng đa dạng, đáp ứng các nhu cầu của dân cư địa phương…