Giải thưởng Holcim Awards : Giải Đồng năm 2006

35

Dự án, xanh hóa cảnh quan kiến trúc & hạ tầng đô thị của Benny Farm đã đề xuất một giải pháp cho các tòa nhà, hạ tầng cơ sở và sự phát triển nhà ở cho cộng đồng. Dự án này hướng đến việc xây dựng bền vững và nâng cấp 187 công trình thuộc 4 cụm kiến trúc và liên kết mỗi cụm với một cơ sở hạ tầng xanh chung. Một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động dưới sự kiểm soát của cộng đồng sẽ giám sát quyền sở hữu, quản lý cũng như việc tái đầu tư liên tục, xây dựng bền vững cho cơ sở hạ tầng năng lượng, nước và rác thải này.

C1 banner

Được phát triển bởi chính người dân địa phương và được thiết kế nhằm mở rộng theo các giai đoạn, dự án cung cấp một quy trình cho việc xây dựng làm giảm phát thải khí nhà kính, sử dụng nước sạch, quản lý nước thải và hạn chế việc tạo ra rác thải dạng rắn thông qua tái sử dụng.

Mô hình mới cho xây dựng bền vững được phát triển bởi nhiều bên có liên quan, những người đã thúc đẩy việc tái thiết “Benny Farm” trong hơn một thập kỷ qua từ các nhóm cộng đồng riêng tư đến công khai tại thành phố Montreal. Ba tổ chức nhà ở phi lợi nhuận sẽ hưởng lợi từ giai đoạn đầu tiên. Kiến trúc của Benny Farm được phát triển từ năm 1947, nhằm cung cấp nhà ở cho các cựu chiến binh của chiến tranh thế giới II cùng gia đình của họ. Kế hoạch tái thiết được thiết kế để hỗ trợ di sản văn hóa xã hội của địa phương. Dự án cơ sở hạ tầng này được chỉ đạo bởi những chủ sở hữu mới của “Benny Farm”. Dự án tổng hợp một loạt các hệ thống hiện có và mới, cả ở giữa cũng như bên trong các tòa nhà.

Quy trình xây dựng và tái sử dụng tài nguyên, nâng cao chất lượng không khí, xây dựng các vỏ bao che giúp tiết kiệm năng lượng, các hệ thống năng lượng bao gồm trao đổi địa nhiệt, năng lượng mặt trời, nhiệt bức xạ, và thu hồi nhiệt từ không khí.
Các hệ thống nước bao gồm tái sử dụng nước và nước mưa đã qua sử dụng, xử lý đất ngập nước, cũng như tinh lọc nước ngầm. Các hệ thống này đều liên kết với nhau và phụ thuộc lẫn nhau. Tất cả các hệ thống đều đóng góp cho sự phát triển bền vững và liên tục của “Benny Farm”.

Mô hình này cũng được thiết kế để có thể phổ biến nhân rộng. Phần lớn năng lượng được cung cấp từ các nguồn có thể tái tạo. Vì vậy, các đối tác được bảo vệ khỏi việc gia tăng chi phí năng lượng. Việc sử dụng nước được giảm xuống hơn một nửa, nên các đối tác cũng tránh được việc gia tăng phí sử dụng nước. Lợi nhuận phát sinh từ việc giảm mức sử dụng năng lượng và nước được cân bằng giữa các đối tác, việc duy trì và giám sát hệ thống, cũng như việc tái đầu tư trong tương lai vào các công nghệ mới và các tiện nghi chung.

Mô hình tham gia giữa tất cả các cấp của tổ chức xã hội, từ người dân đến các chính quyền liên bang, được áp dụng ở mọi nơi. Hệ thống hạ tầng cơ sở đã có những cải tiến kể từ ngày 31/3/2005. Việc ứng dụng mô hình năng lượng nhiệt mặt trời và địa nhiệt đã cho thấy khả năng đạt được sự tối ưu công nghệ nhiệt mặt trời và nước nóng tại địa phương. Việc quản lý nước đã qua sử dụng cũng được tối ưu hóa thông qua việc tập trung xử lý trong hệ thống thiết bị đạt hiệu quả cao và chi phí bảo dưỡng thấp ngay tại địa phương, với các lớp lọc cơ học và sinh học thực nghiệm chạy song song để so sánh khả năng hoạt động lâu dài.