Giải thưởng Holcim Awards : Giải Bạc năm 2006

64

Dự án nổi bật với cách tiếp cận xuất sắc trong việc nâng cao phạm vi hiệu quả của các kiến trúc hiện hữu, đồng thời quan tâm thiết thực đến việc bảo tồn những nét đặc trưng vốn có của cảnh quan.

 

Ở góc độ này, vấn đề được công nhận trong việc kết hợp giữa bảo tồn và đổi mới, bài học có thể áp dụng với những quy mô thay đổi tỉ lệ khác nhau.

Một mức độ cao của việc linh động thể hiện trong việc phối hợp đa dạng giữa các bên liên quan để tạo ra một mô hình khả thi nhằm cải thiện lâu dài môi trường tự nhiên và nhân tạo.

Ngoài ra, sự kết hợp khéo léo giữa trường tồn và thay đổi cũng được thiết lập, một nhận thức về tiến hóa mang tính lịch sử của địa phương cũng như sự tài tình trong việc sử dụng các vật liệu và công nghệ hiện đại vào các cơ sở kiến trúc của quá khứ.

Thêm một điểm mạnh nữa của tác phẩm nằm trong quy hoạch tổng thể truyền thống, sự nhạy cảm đối với việc quy hoạch được đề cao trong việc tái thiết quy mô lớn. Việc tái sử dụng các tài nguyên sẵn có chẳng hạn như các tòa nhà, cơ sở hạ tầng hiện hữu và năng lượng nước làm đẩy mạnh các biện pháp tự duy trì mà còn làm tăng sự trong sạch, phù hợp với bối cảnh , giúp nâng cao nhận thức về môi trường với tư cách là một nhân tố tham gia tích cực trong việc hình thành một ý thức chung về địa phương.

Một thay đổi nhiều trong ý nghĩa hơn giá trị, theo đó cũng được thúc đẩy. Điều này hứa hẹn góp phần củng cố nền tảng kinh tế độc đáo của văn hóa khu vực, thông qua việc khơi dậy sự quan tâm về bộ mặt mới của vùng thung lũng.