Hội Kiến trúc sư Hà Nội chuẩn bị đại hội vào cuối năm 2010

71

Với đặc thù là một Hội thành viên nằm trong Hội liên hiệp VHNT Hà Nội, Hội KTS HN thường tổ chức Đại hội sau khi đã tham gia Đại hội KTS Việt Nam.

Được sự đồng ý của Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Ban chỉ đạo đại hội các Hội của Hội liên hiệp VHNT Hà Nội, dự kiến đại hội Hội KTS HN lần thứ V sẽ tổ chức Đại hội toàn thể hội viên vào ngày 29/12/2010. Đầu tháng 10/2010 hội đã triệu tập Ban chấp hành mở rộng để bàn các công tác chuẩn bị. Ngay tại cuộc họp, hội đã đề cử ra các thành viên Ban tổ chức đại hội gồm 3 tiểu ban: Văn kiện – Thông tin tuyên truyền và Hậu cần.

  Họp Ban chấp hành mở rộng Hội KTS HN ngày 01/11/2010 .

Các uỷ viên BCH phát biểu tại hội nghị

Các tiểu ban đã khẩn trương khởi động soạn thảo Điều lệ Hội, Kế hoạch đại hội, Quy chế đại hội, Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2006-2010…để sớm có tài liệu thảo luận, tổ chức Đại hội chi hội cơ sở, dự kiến sẽ triển khai trong tháng 11/2010, hoàn thành vào đầu tháng 12/2010.

Đến năm 2010, Hội KTS HN đã có 276 hội viên sinh hoạt tại 13 chi hội cơ sở, lần đầu tiên sau khi hợp nhất với Hội KTS Hà Tây, Đại hội lấy khẩu hiệu “Đoàn kết – Sáng tạo – Hợp tác phát triển“ làm phương châm hoạt động.

Đại hội diễn ra trong thời điểm Thăng Long – Hà Nội vừa kỷ niệm 1.000 năm lịch sử, Thành phố bước sang Thiên niên kỷ thứ hai với nhiều thử thách và cơ hội mới. Hội KTS Hà Nội đặt ra hướng phấn đấu mới  bằng tất cả quyết tâm và trách nhiệm của giới KTS Thủ đô sẽ dóng góp chủ động, tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế văn hoá xã hội. Đại hội lần thứ V Hội KTS HN kỳ vọng là một Đại hội đổi mới hình thức hoạt động, nâng cao uy tín nghề nghiệp, thi đua với các Hội anh em và các Hội KTS trong cả nước để xứng đáng là đại diện giới KTS sống và làm việc tại Thủ đô Hà Nội với truyền thống Văn Hoá – Lịch sử lâu đời.

 

 Toàn thể Ban chấp hành mở rộng Hội KTS HN

Liên hoan sau hội nghị  

KTS.Trần Huy Ánh – Chi hội Nhà đất – Hội KTSHN