Xây bãi xe ngầm tại trụ sở Nhà Quốc hội

69

Hà Nội vừa giao các sở chuyên môn nghiên cứu đề nghị của Bộ Xây dựng về việc đầu tư hạng mục nơi đỗ xe ngầm thuộc dự án xây dựng công trình Nhà Quốc hội theo hình thức BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao).

Phối cảnh mặt trước Nhà Quốc hội. Ảnh tư liệu

C1 banner

Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ tháng 10/2009, trong đó hạng mục nơi đỗ xe ngầm gồm nơi đỗ xe có sức chứa khoảng 500 xe (qui mô 3 tầng hầm, diện tích sàn 17.640m2) và nơi đỗ xe dành cho các lãnh đạo cao cấp khoảng 50 xe, được xây tại lô E Trung tâm Chính trị Ba Đình.

Theo Bộ Xây dựng, đối với hạng mục nơi đỗ xe ngầm tại lô E, sau khi nghiên cứu thấy có thể huy động các nguồn vốn đầu tư khác mà không cần sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, ví dụ như thông qua hình thức BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao). Hình thức này không những tiết kiệm đáng kể cho ngân sách Nhà nước, mà còn khai thác hiệu quả hơn nơi đỗ xe ngầm này, đặc biệt trong thời gian không diễn ra các kỳ họp của Quốc hội.

Do đó, tháng 8/2010, Bộ Xây dựng đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thay đổi hình thức đầu tư nơi đỗ xe ngầm tại lô E Khu Trung tâm Chính trị Ba Đình từ đầu tư hoàn toàn bằng ngân sách Nhà nước sang đầu tư theo hình thức BOT, đồng thời giao Bộ này chịu trách nhiệm lựa chọn nhà đầu tư nhằm thực hiện đúng qui định, báo cáo Thủ tướng quyết định.

Ngày 27/9/2010, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi Văn phòng Quốc hội, Bộ Tài nguyên Môi trường và UBND TP Hà Nội đề nghị có ý kiến về đề nghị của Bộ Xây dựng (nêu trên), để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Được biết, về phía Hà Nội, ý kiến tham mưu của các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, GTVT sẽ được dự thảo thành văn bản trả lời, báo cáo UBND TP trước ngày 8/11 để gửi Văn phòng Chính phủ.

Theo Bee