Công bố chỉ số đánh giá bất động sản 4 thành phố lớn

19

Bộ Xây dựng sẽ thí điểm xây dựng và công bố chỉ số đánh giá thị trường bất động sản (BĐS) tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ, để làm cơ sở quản lý thị trường BĐS.

Theo Bộ Xây dựng, các loại BĐS được lựa chọn xây dựng chỉ số đánh giá là nhà chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền, văn phòng cho thuê. Chỉ số được công bố gồm giá giao dịch, số lượng giao dịch chung của địa phương, từng khu vực ở địa phương đó và được công khai rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng. Việc công bố sẽ thực hiện trong năm 2011. Sở Xây dựng, 4 thành phố trên được giao chủ trì thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu. Từ trước đến nay, chưa có công bố chính thức từ phía cơ quan quản lý về chỉ số giá BĐS mà thường do các công ty quản lý BĐS tự thu thập qua nhiều nguồn khác nhau nên độ tin cậy chưa cao.

Khoa Khánh – theo Hà Nội Mới