100% thủ tục hành chính lĩnh vực nhà ở được đơn giản hóa

46

Bộ Xây dựng kiến nghị bỏ 3 thủ tục, sửa đổi-bổ sung 13 thủ tục trong tổng số 16 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nhà ở, xây dựng nhà ở.

Các phương án đơn giản hóa Thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực nhà ở, xây dựng nhà ở tập trung theo hướng quy định rõ ràng hơn về trình tự, cách thức thực hiện, về thành phần, số lượng hồ sơ, giảm thiểu thời gian thực hiện….

C1 banner

Cụ thể, Bộ Xây dựng đã kiến nghị bãi bỏ quy định về việc thu phí xây dựng, bãi bỏ quy định về “thời hạn có hiệu lực khởi công” của giấy phép xây dựng, qua đó bãi bỏ nhóm thủ tục về gia hạn giấy phép xây dựng.

16 TTHC thuộc lĩnh vực nhà ở, xây dựng nhà ở gồm: 12 TTHC về giấy phép xây dựng và 4 TTHC về chấp thuận chủ trương đầu tư, thẩm định và phê duyệt các dự án phát triển nhà ở.

Bộ Xây dựng cũng đã tách các dự án phát triển nhà ở theo nguồn vốn đầu tư, gồm loại dự án thuộc nguồn vốn ngân sách và loại không thuộc nguồn vốn ngân sách.

Ước tính, việc đơn giản hóa các TTHC này giúp doanh nghiệp và các cơ quan hành chính tiết kiệm gần 1.500 tỷ đồng/năm và rút ngắn thời gian thực hiện.

Theo Chinhphu.vn