Công bố chỉ số đánh giá thị trường bất động sản vào năm 2011

62

Bộ Xây dựng vừa có Thông tư hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản.

Thông tư này hướng dẫn thí điểm xác định và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản (sau đây gọi tắt là chỉ số) của thành phố Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng và TP. Cần Thơ

Loại bất động sản được lựa chọn để tính chỉ số gồm có nhà ở chung cư để bán, nhà ở riêng lẻ để bán, đất nền và văn phòng cho thuê

Thời điểm gốc được lựa chọn là quý I/2011. Thời điểm so sánh từng quý và hàng năm so với thời điểm gốc, quý trước so với quý sau, từng quý và hàng năm so với cùng kỳ năm trước.

Các chỉ số công bố bao gồm:

Chỉ số giá giao dịch bất động sản bao gồm:

– Chỉ số giá giao dịch bất động sản chung của địa phương;

– Chỉ số giá giao dịch từng loại bất động sản ở từng khu vực của địa phương.

Chỉ số lượng giao dịch bất động sản bao gồm:

– Chỉ số lượng giao dịch bất động sản từng khu vực và của địa phương;

– Chỉ số lượng giao dịch cho từng loại bất động sản của từng khu vực và của địa phương.

Thông tư 20

K.T – theo CafeF