Đào tạo, bồi dưỡng năng lực QLXD và PTĐT cho công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp

105

Ngày 25/10, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1961/QĐ – TTg, phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010-2015”.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Đề án là trang bị cho công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp những kiến thức cơ bản về quản lý đô thị, kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và thực thi các nhiệm vụ quản lý quy hoạch đô thị, đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng kết cấu hạ tầng đô thị; quản lý phát triển và sử dụng đô thị; quản lý tài chính đô thị; kiểm soát phát triển đô thị.

Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nông thôn là một trong những nội dung đào tạo của đề án

Mục tiêu đến năm 2015, có 100% công chức lãnh đạo đương nhiệm, công chức đô thị từ loại V trở lên, công chức lãnh đạo, chuyên môn các cơ quan tham mưu giúp UBND các cấp quản lý xây dựng và phát triển đô thị được đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý xây dựng và phát triển đô thị.

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng sẽ tập trung vào 6 lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nông thôn; quản lý phát triển hạ tầng kỹ thuật, môi trường đô thị và vấn đề các ảnh hưởng do biến đổi khí hậu toàn cầu; quản lý đô thị; bảo tồn di sản đô thị; quản lý đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản; tài chính xây dựng đô thị.

Về thời gian, đào tạo, bồi dưỡng của mỗi chương trình sẽ tập trung trong thời gian từ 5-10 ngày. Đối với chương trình có thời gian trên 10 ngày, có thể tổ chức học thành 2 đợt, trong thời gian học có kiểm tra, đi thực tế và cấp chứng chỉ. Đào tạo, bồi dưỡng trong nước kết hợp với tham quan học tập ở nước ngoài./.

Tám đối tượng công chức lãnh đạo và công chức chuyên môn được đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án này, gồm:

1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

2. Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố, thị xã thuộc tỉnh;

3. Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận, huyện thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;

4. Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường, xã của các thành phố trực thuộc Trung ương và thành phố, thị xã thuộc tỉnh;

5. Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị trấn;

6. Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng, Phó phòng chuyên môn thuộc các Sở Xây dựng, Quy hoạch – kiến trúc, Giao thông thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

7. Trưởng, Phó phòng quản lý đô thị, công thương thuộc quận, huyện, thành phố, thị xã;

8. Công chức địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường phường, thị trấn và công chức địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường xã thuộc thành phố, thị xã.

Phạm Cường – theo Báo điện tử Đảng Cộng Sản