TPHCM: Bỏ thủ tục “Xác nhận bản vẽ hiện trạng nhà, đất”

94

UBND TPHCM vừa bãi bỏ thủ tục “Xác nhận bản vẽ hiện trạng nhà, đất”, mã số hồ sơ 138673 tại mục V Phần I Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại UBND quận – huyện trên địa bàn thành phố.

Trước đây, để thực hiện thủ tục này theo đúng quy trình của thành phố, cần 5 ngày làm việc đối với bản vẽ hiện trạng nhà đất chuyển nhượng toàn bộ diện tích, trường hợp chưa đạt yêu cầu cần kiểm tra lại cộng thêm 3 ngày làm việc. Đối với bản vẽ hiện trạng nhà đất chuyển nhượng một phần diện tích thì cần đến 8 ngày làm việc, trường hợp chưa đạt yêu cầu cần kiểm tra lại cộng thêm 4 ngày làm việc.

Thành phố cũng cho triển khai xây dựng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ở 12 quận – huyện còn lại trên địa bàn, sau khi đã thí điểm thành công mô hình này ở 12 quận – huyện. Những thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, nhất là lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay được cho là không chỉ gây khó dễ cho người dân, mà còn làm khó cho các cơ quan quản lý.

T.An – theo Giadinh.net