Đèn treo trong suốt

68

Những chiếc đèn dưới đây được sáng tạo bởi nhà thiết kế Michele De Lucchi – người đã có một vài bản vẽ được giữ tại trung tâm nghệ thuật đương đại Centre Pompidou, Paris. Phần lớn chúng có vỏ trong suốt làm từ thủy tinh.

 

Theo NDHMoney