Lập đoàn kiểm tra thực hiện quy hoạch sân golf

39

Thủ tướng vừa có ý kiến giao các bộ Xây dựng, Tài nguyên – môi trường, Khoa học – công nghệ và các bộ, ngành liên quan sớm ban hành các quy định, hướng dẫn liên quan đến việc hình thành các dự án sân golf theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

Bộ Kế hoạch – đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ Tài nguyên – môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Xây dựng và Văn phòng Chính phủ thành lập đoàn công tác kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sân golf ở các địa phương, báo cáo Thủ tướng trong tháng 12-2010.

Trước đó, Thủ tướng đã ra quyết định về việc phê duyệt quy hoạch sân golf VN đến năm 2020, nêu rõ dự kiến quy hoạch sân golf cả nước đến năm 2020 là 89 sân.

V.V. Thành – theo Tuổi Trẻ