2010 10 04 1352

Giải thưởng Holcim Quốc tế lần thứ 3
dành cho các dự án xây dựng bền vững và tầm nhìn chiến lược “Nền tảng cho thế hệ sau”

I. Giới thiệu
1.1. Tổng quan
1.2. Các khu vực
1.3. Các giải thưởng
1.4. Hội đồng Ban giám khảo

II. Các điều kiện
2.1. Tiêu chuẩn đánh giá
2.2. Điều kiện thiết yếu về dự án
2.3. Đăng ký
2.4. Các trở ngại / Mâu thuẫn về quyền lợi
2.5. Chấp thuận đăng ký
2.6. Quyền sở hữu và bản quyền
2.7. Tài liệu lưu
2.8. Thời gian biểu

Giới thiệu

1.1. Tổng quan

Giải thưởng Holcim Quốc tế lần thứ 3 nhằm đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng bền vững tòan thế giới nhận đơn đăng ký từ 1/7/2010 đến 23/3/2011 (14:00 giờ GMT) tại www.holcimawards.org.

Giải thưởng Holcim do Tổ chức Holcim Foundation vì sự nghiệp xây dựng bền vững tại Switzerland khởi xướng. Mục tiêu của cuộc thi nhằm khuyến khích và truyền cảm hứng cho tất cả mọi người trong ngành về một môi trường xây dựng có thể đáp ứng được các thách thức về phát triển bền vững. Giải thưởng Holcim do các tổ chức phối hợp : ETH Zurich –Học viện Kỹ thuật Liên Bang của Thụy Sỹ; MIT –Học viện Kỹ thuật Massachusetts tại Cambridge, Hoa Kỳ; TJU –Đại học Tongji tại Thượng Hải, Trung Quốc; UIA –Đại học Iberoamericana tại Thành phố Mexico, Mexico; EAC – Ecole Supérieure d’Architecture de Casablanca, Morocco; USP –Đại học São Paulo, Brazil; và Wits –Đại học Witwatersrand tại Johannesburg, Nam Phi.

Tiếng Anh là ngôn ngữ chính và có tính ràng buộc hợp pháp của giải thưởng . Các đơn dự thi phải được viết và nộp bằng tiếng Anh.

• Tổng cộng giá trị tiền thưởng dành cho năm khu vực và toàn cầu là 2 triệu USD.

• Tất cả các dự án xây dựng đăng ký tham gia hợp lệ phải là các sản phẩm xây dựng hoặc dự án chưa được khởi công trước 1/7/2010.

• Giải thưởng Holcim Quốc tế lần thứ 3 được diễn ra trong 2 giai đọan. Giai đoạn thứ nhất là giải thưởng quy mô vùng vào năm 2010/11. Các dự án thắng cuộc sau giai đọan thứ nhất sẽ tham gia giai đọan thi thứ hai, cũng chính là giải thưởng quy mô tòan cầu, vào năm 2012.

• Ngoài các dự án xây dựng ở giai đoạn thiết kế, Giải thưởng Holcim còn khuyến khích sự tham gia của các bài dự thi về tầm nhìn và ý tưởng ở cấp độ khái niệm. Hạng mục “Nền tảng cho thế hệ sau” được mở rộng cho các dự án sáng tạo thiết kế của sinh viên trong các chương trình đại học ở trình độ năm cuối của chương trình cử nhân hoặc cao hơn (bao gồm thạc sỹ và tiến sỹ). Tất cả các tác giả dự án đều phải là sinh viên cử nhân năm cuối hoặc cao hơn trong giai đọan đăng ký dự thi (1/7/2010 đến 23/3/2011).

• Tất cả các tác giả dự thi phải có tuổi ít nhất là 18 vào ngày 23/3/2011.

1.2. Các khu vực

Giải thưởng Holcim quy mô khu vực dành cho năm châu lục : Châu Âu, Bắc Mỹ, Châu Mỹ La tinh, Châu phi, và Châu Á. Đơn đăng ký dự thi được phân theo khu vực dựa trên vị trí của dự án. Trong trường hợp các đơn đăng ký chưa chọn vị trí cho dự án xây dựng, sẽ được xác định ở chính vị trí nơi của tác giả dự án.

1.3. Cơ cấu Giải thưởng

Tổng giá trị tiền thưởng cho quy mô khu vực và tòan cầu là 2 triệu USD.

Trị giá tiền thưởng cho từng khu vực dự thi là 300,000 USD :
+ Giải thưởng Holcim Vàng 100,000 USD;
+ Giải thưởng Holcim Bạc 50,000 USD;
+ Giải thưởng Holcim Đồng 25,000 USD;
+ Và ít nhất 4 giải khuyến khích với tổng trị là 75,000 USD cho mỗi khu vực.

* Ở quy mô khu vực, ban giám khảo cũng sẽ trao ba giải thưởng “Nền tảng cho thế hệ sau” với tổng trị giá giải thưởng dự kiến là 50,000 USD cho mỗi khu vực:
+ Giải nhất 25,000 USD;
+ Giải nhì 15,000 USD;
+ Giải ba 10,000 USD.

Các giải thưởng ở vòng quy mô khu vực sẽ được công bố và trao tặng tại buổi lễ của từng vùng từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2011. Các dự án được trao giải giải thưởng Vàng, Bạc, Đồng của tất cả các vùng dự thi sẽ hợp lệ tham gia tiếp giải thưởng Holcim quy mô tòan cầu năm 2012.
Tổng giá trị giải thưởng cho vòng thi quy mô toàn cầu là 500,000 USD:
+ Giải Vàng Holcim Tòan cầu 200,000 USD;
+ Giải Bạc Holcim Tòan cầu 100,000 USD;
+ Giải Đồng Holcim tòan cầu 50,000 USD.

* Ngoài ra giải “Holcim Sáng Tạo” có tổng trị giá giải thưởng là 150,000 USD sẽ dành tối đa cho 03 dự án . Tất cả các dự án và ý tưởng tầm nhìn thắng giải từ năm khu vực dự thi (Giải thưởng chính, Giải Khuyến khích, và giải “Nền tảng cho thế hệ sau”) đều hợp lệ để được xét giải “Holcim Sáng Tạo” này.
Tất cả các giải thưởng cho vòng thi quy mô tòan cầu sẽ được trao tặng tận tay tại các sự kiện giải thưởng Holcim từ tháng 5 năm 2012.

Phần thưởng sẽ được trao cho tác giả chính trong đơn đăng ký dự thi – đây cũng là mối liên lạc duy nhất với Tổ chức Holcim Foundation. Trong trường hợp dự án được nộp bởi nhiều hơn một tác giả, tác giả chính phải chỉ định tiền thưởng sẽ được phân bổ như thế nào (theo phần trăm) giữa tác giả chính và tất cả các tác giả khác được ghi trong đơn đăng ký.
Tất cả các phần thưởng được dựa trên kết quả đánh giá khách quan sau quá trình thẩm định nhằm kiểm tra tính hợp lệ cũng như theo đúng các quy luật và điều lệ tại địa phương và quốc tế.

1.4. Ban Giám Khảo

Sau vòng sơ khảo thẩm định kỹ thuật, các giám khảo khu vực sẽ đánh giá và xếp hạng tất cả các đơn dự thi. Ban giám khảo bao gồm các đại diện độc lập và danh tiếng trong lĩnh vực khoa học, kinh tế và xã hội. Các giám khảo khu vực được sự hỗ trợ bởi các trường đại học đối tác và ban giám khảo cho vòng thi tòan cầu được hỗ trợ bởi Trung tâm kỹ thuật của tổ chức Holcim (ETH Zurich, Học viện Kỹ thuật Massachusetts và Đại học Tongji).

Danh sách và lý lịch của tất cả thành viên trong ban giám khảo giải thưởng Holcim được đăng tải tại www.holcimawards.org/jury

Các điều kiện

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá

Giải thưởng Holcim ghi nhận các đóng góp vì sự nghiệp xây dựng bền vững không kể quy mô trong lĩnh vực kiến trúc, Kiến trúc cảnh quan , thiết kế quy hoạch , kỹ thuật xây dựng , cơ khí và các ngành có liên quan. Thiết kế phải thể hiện được minh chứng cho việc phát triển bền vững dựa trên 05 tiêu chí vì sự nghiệp xây dựng bền vững.

2.1.1. Tính sáng tạo và tính chuyển nhượng

Dự án phải thể hiện được tính sáng tạo hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng bền vững. Các phương pháp tiếp cận mới lạ và định hướng tương lai, không phụ thuộc vào quy mô, có thể được truyền đạt lại cho các ứng dụng khác.

Các khái niệm sáng tạo về thiết kế, sự vận dụng về vật liệu và sản phẩm, cấu trúc, tài liệu kèm theo và các dịch vụ dự án.
Các phương pháp tối ưu liên quan đến kỹ thuật và quá trình xây dựng, họat động và bảo dưỡng.

Các đóng góp cho ngành kiến trúc, thiết kế quy họach thành phố và cảnh quan, dân sự, qui hoạch và môi trường và các lĩnh vực liên quan khác liên quan đến xây dựng.

Việc kiểm tra giám sát trong quá trình lâu dài nhằm đánh giá mức độ thành công đối với các mục tiêu và mong chờ lúc đầu.
Sự phân bố kiến thức (ghi chép tài liệu và truyền thông, giáo dục và đào tạo).

2.1.2. Các tiêu chuẩn đạo đức và giá trị cộng đồng

Dự án phải tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất và ủng hộ các giá trị cộng đồng trong suốt quá trình xây dựng, từ lên kế họach đến các quá trình xây dựng, đến các ảnh hưởng lâu dài đến cộng đồng. Dự án phải cung cấp được sự phản hồi khả quan về vấn đề trách nhiệm đạo đức và cộng đồng.

Tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức trong suốt các giai đọan của vòng đời dự án.

Các đóng góp vào sự hình thành môi trường xã hội và các giá trị cộng đồng

Có sự tham gia đóng góp của những thành viên liên quan (khách hàng, người sử dụng, người lân cận, chính quyền địa phương, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác).

Chất lượng điều kiện làm việc trong văn phòng của nhà cung cấp, tại hiện trường và trong suốt quá trình họat động (bồi dưỡng đền bù, an tòan, các nhu cầu cơ bản, vấn đề về giới tính).

Sự minh bạch rõ ràng chính xác về các đường lối chính sách.

2.1.3. Chất lượng môi trường và sử dụng nguồn tài nguyên một cách hiệu quả

Dự án phải thể hiện được việc sử dụng và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý trong suốt vòng đời dự án, bao gồm họat động và bảo dưỡng. Các vấn đề môi trường về lâu dài, dù có liên quan đến dòng chảy của vật liệu hay năng lượng hay không, đều nên là một phần tất yếu của cơ cấu xây dựng.Ảnh hưởng ít đến môi trường trong suốt vòng đời dự án.
Hiệu quả sử dụng năng lượng và vật liệu trong xây dựng, họat động và bảo dưỡng.

Tỷlệ năng lượng tái tạo trên năng lượng hóa thạch cao trong xây dựng, họat động và bảo dưỡng.

Sử dụng mặt bằng đất một cách hiệu quả.

Các sản phẩm và công nghệ có tính linh họat cao.

2.1.4. Hiệu quả và tính ứng dụng kinh tế

Dự án phải chứng minh được sự khả thi và tính sáng tạo về kinh tế liên quan đến sự tận dụng nguồn tài nguyên kinh tế. Tiền đầu tư phải dẫn đến tính lợi ích về kinh tế và có thể ứng dụng được phù hợp với nhu cầu và các khó khăn trong suốt vòng đời dự án. Các mô hình tính tóan tài chính sáng tạo

Các nguồn tài chính trong suốt vòng đời dự án và các ảnh hưởng có liên quan.Tính linh họat nếu có thay đổi trong tương lai (người sử dụng, quyền sở hữu, luật và quy định)

Tính phát triển linh họat dưới các điều kiện kinh tế (lãi suất, thuế, lạm phát).

Tính kinh tế của các tài nguyên được sử dụng trong xây dựng.

2.1.5. Ảnh hưởng thuộc ngữ cảnh và thẩm mỹ

Dự án phải chứng minh được chất lượng kiến trúc cao, phản ánh được các yếu tố văn hóa và khoa học tự nhiên. Với khỏang không gian và định dạng đáng kể, công trình xây dựng phải có ảnh hưởng thẩm mỹ lâu dài đến môi trường xung quanh.

Cải thiện các điều kiện ngữ cảnh hiện có liên quan đến thiên nhiên và con người.

Sự giao lưu qua lại với phong cảnh, cơ sở hạ tầng, kết cấu thành phố và kiến trúc.

Tính phục hồi và chỉnh sửa cẩn thận đối với môi trường xây dựng

Các chiến lược kế họach (sử dụng, tính linh họat, tính đa năng, thay đổi).

Chất lượng kiến trúc và ảnh hưởng về thẩm mỹ (khỏang không, định dạng, ánh sáng, cảm xúc)

2.2. Điều kiện thiết yếu về dự án

2.2.1 Giải thưởng Holcim (hạng mục chính)

Dự án được xem là đăng ký dự thi không hợp lệ nếu dự án được bắt đầu thực hiện trước 1/7/2010. Các công trình kỹ thuật xây dựng, dân sự, cảnh quan, quy hoạch, và các dự án cơ sở hạ tầng được xem là đã được bắt đầu xây dựng (chuẩn bị vị trí xây dựng đầu tiên, khai quật, hoặc có sự phục hồi môi trường) diễn ra. Các vật liệu, sản phẩm, kỹ thuật xây dựng được xem là đã bắt đầu sản xuất khi việc sản xuất nhằm thu doanh thu.

2.2.2 Giải “Nền tảng cho thế hệ sau” (hạng mục sinh viên)

Hạng mục “Nền tảng cho thế hệ sau” được mở rộng cho các dự án của sinh viên sáng tạo thiết kế trong các chương trình đại học đang ở trình độ năm cuối chương trình cử nhân hoặc cao hơn (bao gồm thạc sỹ và tiến sỹ). Tất cả các tác giả dự án đều phải là sinh viên cử nhân năm cuối hoặc cao hơn trong giai đọan đăng ký dự thi (1/7/2010 đến 23/3/2011).

Đơn đăng ký cho hạng mục “Nền tảng cho Thế hệ sau” sử dụng cùng đơn đăng ký trực tuyến như đối với giải thưởng Holcim hạng mục chính tại www.holcimawards.org/enter

2.3. Đăng ký

Đơn đăng ký dự thi giải thưởng Holcim (hạng mục chính) có thể được nộp bởi nhóm thiết kế dự án bao gồm (các) tác giả và tất cả các cá nhân chịu trách nhiệm về dự án. Các thành phần tham gia hợp lệ bao gồm các nhà sáng lập/ đầu tư tư nhân hoặc nhà nước, hoặc các kiến trúc sư/nhà họach định/kỹ sư tham gia vào dự án, với điều kiện những cá nhân này giữ quyền tác giả hoặc đang tham gia vào các hợp đồng với (các) cá nhân giữ quyền tác giả. Các đơn vị và đội nhóm thiết kế hợp lệ phải chỉ định một đại diện được ủy quyền – đại diện này sẽ là người chịu trách nhiệm liên lạc chính (“Tác Giả Chính”).

Đơn đăng ký dự thi hạng mục “Nền tảng cho thế hệ sau” có thể được nộp bởi nhóm thiết kế dự án bao gồm (các) tác giả và tất cả các cá nhân chịu trách nhiệm về dự án – những cá nhân này phải là sinh viên cử nhân năm cuối hoặc cao hơn trong quá trình đăng ký dự thi (1/7/2010 đến 23/3/2011). Dự án đăng ký dự thi phải được thiết kế trong phạm vi chương trình đại học ở trình độ cử nhân năm cuối và cao hơn (bao gồm thạc sỹ và tiến sỹ).

Bản tuyên bố lập trong phần lời khai về quyền tác giả trực tuyến được xem là đúng sự thật và là sự ràng buộc về luật pháp theo đúng quy định của các luật và điều lệ hiện hành. Tất cả các tác giả mỗi cá nhân làm rõ và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ dự thi của mình. Tính hợp lệ của các tác giả sẽ được kiểm tra lại trước khi giải thưởng được công bố.
Tất cả các tác giả phải có tuổi ít nhất là 18 tuổi vào ngày 23/3/2011.

2.4. Các trở ngại / Mâu thuẫn về quyền lợi

Đối tượng tham gia dự thi không hợp lệ là những cá nhân, nhờ vào sự cộng tác trong quá trình chuẩn bị hoặc tổ chức cuộc thi, mà có được vị trí thuận lợi có thể ảnh hưởng lên sự đánh giá và quyết định của ban giám khảo hoặc các mâu thuẫn về quyền lợi khác (đã thể hiện rõ hoặc chưa thể hiện rõ). Cụ thể, điều khoản này liên quan đến tất cả thành viên ban giám khảo, người giám định và các khách mời cũng như người thân trong gia đình, họ hàng (cấp độ 1 và 2) và gia đình chồng/vợ của họ, các đối tác cố định trong kinh doanh hoặc dự án các cấp trên cũng như đội ngũ cộng tác viên của những cá nhân không hợp lệ. Nhân viên của các công ty thành viên trong Tập Đoàn Holcim, và nhân viên của các trường đại học đối tác và liên kết của tổ chức Holcim Foundation có thể chỉ được tham gia nếu họ không trực tiếp liên quan đến quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc thi.

2.5. Chấp thuận đăng ký

Với hiệu lực của việc tham gia đóng góp vào cuộc thi, tất cả các bên bao gồm người tham gia dự thi, giám khảo, kiểm soát viên và khách mời, xem như đã khai báo đồng ý thực hiện theo đúng các điều kiện của cuộc thi. Qua việc tham gia đóng góp vào cuộc thi, người dự thi xem như đồng ý rằng các quyết định của ban giám khảo là quyết định sau cùng. Không ai có quyền xin xem xét lại kết quả và người dự thi không được khiếu nại từ các tòa án luật trong nước hoặc quốc tế.

2.6. Quyền sở hữu và bản quyền

Các tác giả của dự án có quyền tác giả bao gồm quyền lợi được bảo vệ chống lại lại việc sao chép ý tưởng và quyền phổ biến thiết kế; tuy nhiên đối với quyền phổ biến thiết kế của dự án, Holcim Foundation có quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ các thông tin, dữ liệu, tài liệu và các tập tin của dự án dự thi, trong phạm vi nội bộ hoặc bên ngoài với mục đích phục vụ cho giải thưởng “Holcim Awards”.

2.7. Tài liệu lưu

Các dự án được nộp cho BTC có thể được tổ chức Holcim Foundation biên soạn lại với mục đích phổ biến các tài liệu này dước dạng bản in hoặc bản điện tử với các nhận xét của ban giám khảo đối với các tác giả và đồng tác giả phù hợp với tuyên ngôn về quyền tác giả của tác phẩm dự thi.

2.8. Thời gian biểu

 

2010 10 04 1401

Giải thưởng Holcim Awards Toàn cầu 2012

Họp hội đồng giám khảo của giải thưởng toàn cầu Tháng 3/2012

Các sự kiện trao giải thưởng Holcim Awards toàn cầu Từ tháng 5/2012

 

Bình luận từ Facebook
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
145 head
AR Award dành cho các kiến trúc nổi bật 2007

AR Awards là giải thưởng lớn nhất và danh giá nhất dành cho các kiến trúc sư trẻ trên toàn Read more

157 head
AR Award 2006: Cầu bộ hành

Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu các tác phẩm đoạt giải thưởng này năm 2006. Đầu tiên là công Read more

161 head
AR Award 2006: Trung tâm trị liệu tâm thần trẻ em

Trong số nhiều công trình dự thi đến từ Nhật bản, trung tâm trị liệu dành cho trẻ rối loạn Read more

168 head
AR Award 2006: Ngôi trường xây thủ công

Một vấn đề thường diễn ra là khát vọng vươn tới hiện đại tại các nước đang phát triển lại Read more

190 head
Phỏng vấn Jean Nouvel

Sinh năm 1950, tại Fumel (lot-etgaronne) miền nam nước Pháp, ông học tại trường Ecole Nationale Supérieure des beaux arts Read more

do hoa da phuong tien head
Đồ họa đa phương tiện

Công nghệ hình ảnh đang tiến theo xu hướng: từ hình ảnh 2D trên film, giấy ảnh, màn ảnh... tiến Read more