Công bố quyết định thành lập thành phố Vị Thanh

37

Tối ngày 28-9, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang, UBND Thị xã Vị Thanh đã tổ chức, Lễ công bố Nghị quyết của Chính phủ thành lập thành phố Vị Thanh, trực thuộc tỉnh Hậu Giang. Thành phố Vị Thanh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã.Vị Thanh với trên 97.000 nhân khẩu và 9 đơn vị hành chính cấp xã.

Trao Nghị quyết công nhận thành phố
Vị Thanh, Hậu Giang.

Những năm qua Vị Thanh đã tập trung mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; chú trọng quản lý quy hoạch, kiến trúc, xây dựng các công trình trọng điểm, chỉnh trang đô thị. Đến nay, đã có gần 50 đồ án quy hoạch được phê duyệt với diện tích gần 2.800ha, chiếm 70% diện tích đất quy hoạch chung của thị xã.

Một góc Vị Thanh

Ngoài ra trong năm năm qua, thị xã đã huy động được nguồn vốn toàn xã hội khoảng 18.000 tỉ đồng. Từ khi được công nhận đô thị loại III, Vị Thanh đã triển khai 65 dự án với tổng nguồn vốn đầu tư gần 7.000 tỉ đồng, phục vụ cho công tác chỉnh trang, mở rộng không gian đô thị và phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Thời gian tới Vị Thanh sẽ tiếp tục tập trung xây dựng, chỉnh trang các khu đô thị: khu đô thị hiện hữu, khu đô thị công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; khu đô thị mới, khu hành chính, thương mại, dịch vụ. Phấn đấu đến năm 2015, GDP bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 45.000 tỉ đồng; tỷ lệ các tuyến phố văn minh đô thị đạt 40%…

Quốc Trung – theo Nhân Dân