Chuẩn bị trình Quy hoạch chung Hà Nội

38

Hôm qua, 14-9, Bộ Xây dựng cho biết, để Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đạt chất lượng cao và triển khai khả thi, Hội đồng thẩm định Nhà nước đã yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với UBND TP Hà Nội chỉ đạo liên danh tư vấn tiếp thu các ý kiến đóng góp của các bộ, ngành và của Hội đồng, hoàn thiện thêm một số nội dung trước khi trình Chính phủ phê duyệt.

Trên cơ sở hồ sơ đã được tiếp thu và hoàn thiện, Hội đồng sẽ lập báo cáo thẩm định về Đồ án Quy hoạch chung trình Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, dự kiến cuối tháng 9-2010, Bộ Xây dựng sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Quy hoạch chung theo quy định hiện hành. Cũng theo Bộ Xây dựng, tại phiên họp ngày 7-9 vừa qua, Hội đồng đã nhận được 13 văn bản góp ý của các thành viên và một số bộ, ngành. Nhiều ý kiến đánh giá nội dung nghiên cứu phù hợp với Nhiệm vụ quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngọc Khánh – theo An Ninh Thủ Đô