Hà Nội quy định về mua bán, quản lý nhà xã hội

37

Ngày 13-9, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Phí Thái Bình ký ban hành quy định việc bán, cho thuê, mua và quản lý sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội.

Quy định nêu rõ đối tượng được mua, thuê nhà ở xã hội là hộ gia đình có ít nhất một người hoặc cá nhân (đối với hộ độc thân) là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đối tượng đã trả lại nhà công vụ thuộc TP Hà Nội. Các đối tượng này phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện: chưa có sở hữu nhà ở và chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng có diện tích ở bình quân trong hộ gia đình dưới 5 m2 sàn/người hoặc nhà ở tạm, hư hỏng; chưa được nhà nước hỗ trợ về nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức; phải có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại Hà Nội.

Đặc biệt, đối tượng phải có mức thu nhập bình quân hằng tháng không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Theo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh