Bộ Tài nguyên – Môi trường vừa ban hành thông tư 16/2010/TT- BTNMT quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, gồm 3 chương, 15 điều. Thông tư 16 có hiệu lực từ ngày 15/10/2010.

Thông tư 16 quy định trình tự thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai gây ra trong trường hợp không áp dụng xử phạt (gọi chung là cưỡng chế hành chính trong lĩnh vực đất đai).

Theo đó, đối tượng bị cưỡng chế hành chính trong lĩnh vực đất đai gồm cá nhân trong nước, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cơ quan tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài; hộ gia đình; cơ sở tôn giáo bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (gọi chung là đối tượng bị xử phạt), đã quá thời hạn tự nguyện chấp hành hoặc quá thời hạn hoãn chấp hành các quyết định nói trên mà không tự nguyện chấp hành.

Đối tượng áp dụng còn là cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc cưỡng chế hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Theo quy định của thông tư người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, điều kiện thi hành quyết định cưỡng chế của đối tượng bị cưỡng chế và tình hình thực tế tại địa phương để quyết định áp dụng một trong các biện pháp cưỡng chế, như khấu trừ một phần tiền lương hoặc một phần thu nhập; khấu trừ tiền từ tài khoản tại các ngân hàng, các tổ chức tín dụng; kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá; các biện pháp cưỡng chế khác để tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính…

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo việc triển khai thực hiện.

Theo diaoconline.vn

Bình luận từ Facebook