Ấn tượng kiến trúc khu nhà Deronda / Space International

157

Công ty Space International vừa hoàn thành khu nhà Deronda trong thung lũng Beachwood ngay phía dưới biểu tượng của ngọn đồi Hollywood – kinh đô điện ảnh thế giới.

274197 (Copy) 274321 (Copy) 274193 (Copy) 274301 (Copy) 274313 (Copy) 274189 (Copy) 274185 (Copy) 274181 (Copy) 274177 (Copy) 274305 (Copy) 274317 (Copy) 274173 (Copy) 274169 (Copy) 274165 (Copy) 274161 (Copy) 274309 (Copy)

Theo NDHMoney