Nhà thuyền của Rost Niderehe

59

Đây là thiết kế của ngôi nhà thuyền kết hợp những chi tiết của chiếc thuyền phổ thông với sự tiện dụng và truyền thống của ngôi nhà cho gia đình.

 

Theo NDHMoney