Đèn con sứa

101

Lấy ý tưởng từ loại động vật thân mềm dưới đáy đại dương, nhà thiết kế danh tiếng Pasadena Roxy Towry-Russell đã tạo ra mẫu đèn tuyệt đẹp.

>> 8 mẫu đèn độc đáo tại Triển lãm nội thất Milan 2010

>> Đèn Static Plastic của Han Koning

>> Đèn độc đáo từ khung thêu

Theo NDHMoney