Giải pháp nhà ở cho khu ổ chuột

56

Một vấn đề chung cho các thành phố lớn trên toàn thế giới là cơ sở hạ tầng của nó không thể bắt kịp với số lượng cư dân mới. Được thúc đẩy bởi ước mơ có một chất lượng cuộc sống tốt hơn, dân cư nông thôn trên thế giới di cư đến các thành phố ở mức đáng báo động.

50% dân số sống của thế giới ở các thành phố trong khi cách đây một thế kỷ chỉ có mười phần trăm đã được cư dân đô thị. Đa số những người này không có khả năng trang bị nhà ở và buộc phải sống trong điều kiện bấp bênh ở ngoại ô thành phố lớn. Các khu vực này thường được gọi là khu ổ chuột vì không có cơ sở hạ tầng cơ bản và nhà ở thích hợp, trong khi nhà văn hoá và các khu vực giải trí chỉ là một giấc mơ.

“Sự xâm lấn đồ sộ theo chiều cao” (Vertical Massive Invation) là một đề án của hai kiến trúc sư Ecuador: Alejandra Frutos và David Tixi. Ho tưởng tượng một cấu trúc quy mô lớn chủ yếu phát triển từ các thành phố, nơi cư dân mới có thể thành lập và xây dựng nhà của họ theo thời gian một cách có tổ chức và bền vững.

Hội Vũ – dịch theo evolo